De sport

Tractorpulling is oorspronkelijk afkomst uit Noord Amerika. Het is daar in de eerst helft van de twintigste eeuw ontstaan en langzaam maar zeker tot een nieuwe tak van motorsport uitgegroeid.
In 1977 kwam Tractorpulling voor het eerst naar Europa en is geïntroduceerd in ons land, meegenomen door enkele Amerikanen tijdens een ploegfestijn in het nieuwe Flevoland.
Tractorpulling is een spectaculaire motorsport. Of te wel, de krachtigste motorsport ter wereld. De Nederlandse Truck & Tractorpulling Organisatie NTTO organiseert de Tractorpulling wedstrijden in Nederland. Er bestaan vele verschillende klassen, van tractoren die omgebouwd zijn met vliegtuigmotoren of uitgerust met meerder V8- of V12-motoren tot en met speciaal geprepareerde trucks, farmstocks, two wheel drives, superstocks en limited superstocks. In een Tractorpulling wedstrijd rijdt een tractor op een kleimengselbaan waarbij een zware sleepwagen over een bepaalde afstand moet worden voorgetrokken. De sleepwagen is zodanig geconstrueerd dat de weerstand tijdens het slepen geleidelijk aan toeneemt. De combinatie rijdt tot aan het punt waarop de sleepwagen sterker afremt dan de tractor kan trekken en de combinatie tot stilstand komt.

Full-Pull
Dee maximale afstand die hierbij gelegd kan worden is 110 meter. Bij indoor evenementen is deze afstand korter. Rijdt de deelnemer de maximale afstand voorbij, dan noemen we dit een full-pull. De sleepwagen wordt zodanig afgesteld dat slechts enkele deelnemers een full=pull kunnen bereiken.

In de daarop volgende finale (de pull-off) gaan de tractoren nogmaals de ‘strijd’ aan met de sleepwagen, waarbij de remwerking hiervan nog sterker wordt ingesteld, waardoor er nauwelijks een full-pull mogelijk is. De langst gereden afstand is uiteindelijk maatgevend voor de winnaar.

Om u een idee te geven van snelheid: vanuit een stilstaande start heeft een sterke tractor met sleepwagen slechts 10 tot 12 seconden nodig om de baan van 110 meter af te leggen voor de felbegeerde full-pull.